disclaimer

De inhoud van deze site alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Take Me Back op internet zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Er kan echter niet gegarandeerd worden dat onjuistheden of onvolledigheden nooit voor zullen komen. Take Me Back is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Take Me Back. Het is niet toegestaan om de site of delen daarvan te kopiëren of op te slaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Take Me Back. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Take Me Back behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.